Rodinná historie v malé krychli aneb co se může stát s jedním uměním během generací.
Proababička Vladimíra studovala u Jana Zrzavého, děda Vaašek učil roky na FaVU, Jarmila skončila jako Zahradníčková a babičkování se nedožila, synové a otcové Alois a Štefan jsou. A nejmladší Stratil Lev nastupuje. A jako bonus Jan Štefan.
Pohádková výstava všeumělecké rodiny Stratilů.