Dva mladí malíři, absolventi pražské Akademie výtvarných umění, se nad společným projektem nesetkávají poprvé. Ačkoli malby každého z nich vynikají osobitým rukopisem, spojuje je figurativní charakter. Také společná výstava Terminál v nonstop galerii Mimochodem je velkoplošnou malbou a v jejím ideovém těžišti stojí veřejný prostor. Umístění galerie Mimochodem, neutichající pohyb a proudění lidí připomnělo autorům letištní terminál. Ten může být nahlížen doslovně jako místo neustálého transferu letadel a pasažérů, prostor určený k setkávání, ale také k míjení. Terminál však můžeme vnímat i v jeho symbolické rovině jako jakési zastavení, uzel na nekončící cestě. Zajímavé je umístění obrazu specifického veřejného prostoru do galerie ve veřejném prostoru. Vzniká tak jakýsi obraz v obraze nebo také zrcadlo, kterým Brázdil s Hubálkem míří na procházející návštěvníky.

Jakub Hubálek je absolventem AVU v Praze, kde studoval v ateliéru kresby Jitky Svobodové. V rámci studia strávil semestrální stáž na mnichovské Akademie der Bildenen Kunste pod vedením profesorky Anke Doberauer. Hubálek se věnuje figurální malbě, jeho obrazy nejčastěji propojují výrazné malířské gesto a kompozici lidských postav, které by stejně tak mohly být bytostmi z jiného světa.

Aleš Brázdil studoval na pražské Akademii klasickou malbu pod vedením profesora Zdeňka Berana. O postavách ve svých obrazech hovoří často jako o objektech. K jejich malířskému popisu využívá zdánlivě realistickou techniku, kterou ale manipuluje a jejím prostřednictvím ve svých obrazech vytváří specificky tajemnou a zneklidňující atmosféru.

Cílem nonstop galerie Mimochodem je oživit prostory podchodu do stanice metra B z Palackého náměstí, ale zároveň také prezentovat práci mladých českých umělců. V podchodu čtyřikrát ročně vznikají nové monumentální malby, které jsou tak trochu mimochodem přístupné všem kolemjdoucím. Díky nim jsou se současným českým uměním konfrontováni i lidé, kteří běžně do galerie nezavítají.

Vernisáž výstavy Terminál se koná 25. 6. 2013 od 19.00. Výstava potrvá do 15. 9. 2013. Kurátorkami galerie Mimochodem jsou Štěpánka Holbová, Veronika Rollová a Tereza Volná. Logo a vizuální styl vytvořili Helena Jiskorová a Tomáš Cikán. Projekt byl podpořen Nadací Vodafone. Partnerem projektu je Domov sociálních služeb Vlašská.