Industra Art srdečně zve na vernisáž a nadcházející výstavu Průhled.

 

Jakub Hvězda se už delší dobu věnuje pátrání po možnostech zachycení subtilních zážitků z krajiny. Nejasné záznamy podvědomých obrazů zpětně oživuje a fixuje skrze malířské gesto.

Impulsy pro malování vychází z potřeby malovat, pojednat velkou plochu obrazu a zapsat do ní "krajinu" dřív než vyprchá. V paměti se snaží objevit skulinky míst, které někde viděl, vzpomenout na pocit nebo atmosféru určitého momentu, přírodního jevu nebo živlu. Snaží se vybavit si situaci, která se stala nebo se mohla stát. Její záznam na obraze začne vznikat s prvním tahem štětce a dál se vyvíjí ve vrstvách jakoby nekontrolovaně, Hvězda ale není "automatický" malíř – jeho gesto je vedeno představou o konečné podobě obrazu. Nicméně v průběhu práce často razantně reaguje na události na plátně (stékajíci barvy,shluky a louže zasychajícího laku), do procesu zasahuje a doplňuje jej a přidává další vrstvy a mění směrování práce a zase jej vrací zpět.

Pro přepis vzpomínek využívá pohled rozlišnou optikou s různým zoomem a "hloubkou ostrosti". Někdy jakoby nadhledem z velké výšky, jindy zas makroobejktivem. Jednou je krajina mapou, podruhé pohledem do zející jeskyně. Vždy je ale čistokrevnou malbou, vzniklou procesem, který se v jeho podání pohybuje na hranici intuitivní nejistoty a racionální kontroly a který, ve své živelnosti a zároveň jemnosti, přesně zrcadlí Jakubův princip průzkumu krajinné paměti.

V některých obrazech navíc přibývá ještě vrstva jemných geometrických linií – podle slov autora odvozených od industriální architektury. Dochází zde ke kontrastu ostrých geometrických tvarů a lehkých, tenkých, spořádaných linií s živelným proudem rozmáchlých tvarů a barev. K míchání dvou typů krajin. Je to další vrstva komplexního příběhu o hledání v prostoru paměti, kterému se Hvězda snaží dát skrze systém linií mírně odlišný kontext a řád. 

Hvězdova tvůrčí metoda je ale vlastně "obousměrná" – výsledek práce totiž, podle mého názoru, provokuje diváka zkoumat strukturu malby a dostávat se jakoby zpět v čase pod povrch jednotlivých vrstev. Dostat se do průhledu, do prostoru mezi tahy štětce a plochy barvy, uvidět dál, jakoby za ně. Tato zpětná vizuální rekonstrukce může vyvolat projekci vlastních vzpomínek, formování vlastní krajiny. 

Na výstavě v Industře lze vidět obrazy z posledních let malířovy práce. Obrazy z let 2014/15 jsou nejživelnější a jasně deklarují Hvězdův tvůrčí princip. Na plátnech vzniklých kolem roku 2016 přibývá vrstva geometrických linií a v posledních pracích, připravovaných přímo pro tuto výstavu, se povrch obrazu zplošťuje, hloubka krajin ustupuje a děje v nich se zklidňují.

Vrstvy barev, tahů štětce, rozmáchlých gest a soustředěných linií vytváří hlubokou houštinu vzpomínek – průhled do ní je pohledem do malířova obrazového světa, do nekonečného prostoru možných krajin. 

Jakub Hvězda, nar. 1990, vystudoval 4. ateliér prof. Ivana Csudaie na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě. Zúčastnil se několika skupinových výstav v Česku a na Slovensku. 

www.jakubhvezda.blogspot.com

 

Vystavující: Jakub Hvězda

Kurátor: Václav Kočí

Výstava trvá do 31.8. 2017

 

Děkujeme partnerům: BU2R, CAT CUT, Mrazírny Rovner, PROFIL NÁBYTEK a.s. Za finanční podpory statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury.

Industra – nezávislý neziskový kreativní hub koncentrující následováníhodné / inspirativní projekty z ČR i zahraničí do průmyslového srdce města Brna. Komunikační prostor, ve kterém se setkává umění, design, věda, vzdělávání, inovace a občanská společnost.

https://industra.space/