Výstava Jakuba Lipavského, Petra Stibrala a Matěje Lipavského s názvem Raw představuje přirozenou cestou momentální stav jejich umělecké práce, „jak se věci mají právě teď“. Prezentuje různé přístupy: přírodní instalaci videa Petra Stibrala, malířský archiv Matěje Lipavského, sochařské objekty Jakuba Lipavského a práce se samotným místem všech tří autorů.

 

Výstava navazuje na dialogickou fázi jejího vzniku, kdy si autoři od sebe navzájem vybrali, co osobně je na práci jejich kolegy nejvíce zajímá, vedle čeho by chtěli nainstalovat svoji vlastní práci a co považují u druhého za nejinspirativnější. Pokusili se tak vymanit ze stereotypních tendencí výběru z vlastních děl a jejich instalace. Výsledkem je kombinace výběru z již hotových prací a děl reagujících na galerijní prostor a jeho bezprostřední okolí, se záměrem vytvořit smysluplný celek a přebudovat původní charakter prostředí galerie. Výstava se současně pokouší posunout dál samotnou podstatu práce všech tří autorů, kterou je právě vizuální působení formy a její interakce s prostorem.

 

kurátorka: Iva Mladičová

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.