Jakub Novák alias Kubrt pochází z Bukovan poblíž Kyjova. V roce 2012 absolvoval Fakultu umění na Ostravské univerzitě. Navštěvoval Ateliér grafiky u profesora Eduarda Ovčáčka a docenta Marka Sibinského. Ve svých projektech se vztahuje k otázkám tradic, řádu, dobových a generačních rozdílů. Klade si otázky, zda lokální hodnoty mají v současnosti s globálním uvažováním svou relevanci, zdali nejsou zapouzdřeny samy v sobě, nestaly se pouhým sentimentem nebo snad neslouží jen jako forma útěku do relativního bezpečí v rámci provozu světa kolem nás.

  

Grafické cykly Hnízda, Mince (digitální tisky, serigrafie) nebo objekty Paraziti, Jehlou, Cyrk (kde organické objekty zvlněné rámy kopírují „až ad absurdum“ tvarosloví krajiny) vymezují prostor, zhmotňují energii i umělcův naturel. A nakonec v obrazech (kombinovaných technik) Novák zastavuje situace nebo procesy v čase, v neurčitých dálavách. Typickým rysem jeho prací je grafická jednoduchost, dvojsmysl a jemná nadsázka, která směřuje k odlehčenosti tématu.

  

Cenné pedagogické a umělecké zkušenosti s grafickými technikami aplikoval v dílně serigrafie na Fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně, pod vedením Svätopluka Mikyty a dále zúročuje po boku svých ostravských pedagogů v sérii výstav na Mezinárodním serigrafickém sympoziu Ostrava v letech 2013–2021. Je zastoupen v několika soukromých sbírkách.