Jakub Petr (* 1987, Praha) navazuje svým studiem na rodinnou sklářskou tradici, avšak ve své volné tvorbě spojuje zálibu v matematice a fyzice s konstrukcí elektronicky řízených mechanismů. Na výstavě v rámci projektu Start up III představuje monumentální kinetický objekt inspirován elektromagnetickým zářením, teorií strun a de Broglieho modelem atomu. Stroj s rotujícími částmi s upevněnými LED diodami vytváří iluzivní světelné kresby ve tvaru šroubovic po povrchu toroidu (tj. prostorové těleso prstencového tvaru). „Při výkladu elementární fyziky se člověk dobírá pravd a odhaluje základní principy přírody, já se inspirován tímto světem pokouším o zhmotnění jeho esence v našem lidském měřítku,” říká autor. Jakub Petr je studentem ateliéru skla pod vedením Ronyho Plesla na VŠUP v Praze.

16. 5. – 16. 6. 2013
Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1
út-ne 10.00-18.00
Kurátorka: Monika Doležalová
vstup zdarma