Autor inspirován generativními principy zhmotňuje neviditelný svět, jenž jest utkán pohybem, jeho 
vlastní repeticí, rytmickým řádem, gravitací a náhodou.* Aspekty, jímž z universálního pohledu definitivně podléhá i naše realita, si propůjčuje ve prospěch vzniku uměleckého díla, které je nadsmyslovou obrazovou poezií na téma času a prostoru. 

Jakub Roztočil je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru Monumentální tvorby profesora Aleše Veselého. Jeho díla vznikají nanášením vrstvy barev na rotující plátna autorsky sestrojeným mechanismem.

*náhodou vycházející z fyzikálních vlastností daného media.