Pozvánka na výstavu Jakuba Schikanedera

Jakub Schikaneder (1855-1924)

Od svědectví k obrazovému snění

Termín konání: 25. února – 3. května 2015

Termín vernisáže: v úterý 24. února 2015 v 17 hod.

Místo konání: KGVUZ, přízemí 14. budovy

Kurátorka: Pavlína Pyšná

 

Výstava koncipovaná ze sbírkových fondů veřejných galerií a muzeí výběrově představuje malířskou tvorbu Jakuba Schikanedera (1855-1924). Prezentuje stěžejní námětové okruhy umělcova díla s důrazem na ty oblasti, jež mají své zastoupení ve sbírce pořadatelské instituce.

Jakub Schikaneder je význačným českým malířem přelomu 19. a 20. století. Počátky jeho samostatné umělecké tvorby se datují již do sedmdesátých let 19. století, kdy začal navštěvovat Akademii výtvarných umění v Praze a ve studiích pokračoval na mnichovské akademii v ateliéru Gabriela Maxe. V roce 1880 se zúčastnil soutěže na výzdobu Národního divadla v Praze, v jehož Královské lóži realizoval spolu s E. K. Liškou třídílný vlys s tématem panovnických rodů v Čechách. Stal se významným pedagogem Uměleckoprůmyslové školy v Praze, na které působil třicet sedm let a vedl speciální školu pro dekorativní kresbu a malbu hlavně figurálního směru.

Jeho malířská a kreslířská tvorba obsáhla několik různých námětových oblastí. Od poloviny 80. let 19. století rozvíjel tendence sociálně kritického realismu prostřednictvím postav žen, jež zobrazoval v nelehkých životních podmínkách. V následujícím desetiletí svůj zájem obrátil ke krajině a obrazové harmonii světel a tónů barev. Nejznámější složkou jeho vrcholného díla se stala pražská nokturna, jež začal vytvářet kolem přelomu století. Uličky, mosty či nábřeží z prostředí Starého Města a Malé Strany halil do teskných nálad podzimních a zimních soumraků. Souběžně rozvíjel motiv pohledů do interiérů a závěrečnou etapu svého díla zasvětil moři a krajině pobřeží.

Výstava bude otevřena od 25. února do 3. května 2015 v hlavním výstavním prostoru v přízemí budovy 14 zlínského továrního areálu. Kromě obrazů ze sbírkového fondu zlínské galerie budou na výstavě zastoupena díla z Národní galerie v Praze, Památníku národního písemnictví, Galerie hlavního města Prahy, Moravské galerie v Brně, Muzea umění Olomouc, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie Středočeského kraje, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a rovněž i ze soukromé sbírky.