Jakub Stretti (*1967) je současný český malíř. Po absolvování (1986) Střední odborné školy výtvarné (Hollarovo náměstí, Praha) pokračoval studiem krajinomalby na Akademii výtvarných umění v Praze (1987–1994) v ateliéru profesora Františka Hodonského a profesora Karla Malicha. V průběhu studia absolvoval roční studijní stáž na École nationale d´Art v Cergy Pontoise ve Francii.

 

Inspiraci nachází všude kolem sebe. Obraz považuje za dokončený ve chvíli, kdy napětí mezi barvami a liniemi je vybalancované. A všechny tyto impulsy podporují účinek obrazu. Nemluvě o impulsech lidským okem neviditelných. „Podstatnou součástí vizuální řeči Jakuba Strettiho je výrazový potenciál barvy. Často se zdá, že jeho obrazy jsou stavěné z barvy samé, oproštěné od popisné či perspektivní funkce a podněcující smysly jako plně svébytný jev… Jakub Stretti se ve své tvorbě věnuje sféře, v níž jsou překonávána zažitá pojetí o krajině či figuře. Při neustálém zpochybňování hranic předmětnosti a nepředmětnosti přetavuje barvu, energii a strukturu do výrazově autonomních představ, odrážejících rytmickou cykličnost lidského života, přírody a kosmu.“ Richard Drury, historik umění.