The Chemistry Gallery představí v rámci Přažského Quadriennale 2011, mezinárodní soutěžní přehlídky scénografie a divadelní architektury, která je nejrozsáhlejší a nejvýznamnější akcí svého druhu na světě, tvorbu mladého českého umělce Jakuba Švédy (*1973). Jakubova tvorba zahrnuje jak malbu na plátno, tak fotografii, instalaci, videoart, ale i realizace v designu a architektuře. Do povědomí široké veřejnosti se pak dostal především vytvořením sošky prestižní filmové ceny ČESKÉHO LVA. Jednou z charakteristik tvorby Jakuba Švédy jsou technologie, světlo, organismus. Ačkoli pracuje s různými vyjadřovacími prostředky, vyniká vzájemná propojenost. V jeho malbách, kresbách a videích pozorujeme organické hmoty, které pulsují a vytvářejí dojem živoucího tělesa. Pojítkem všeho je příroda, která je ve své jednoduchosti a kráse technicky dokonalá. Další z mnoha kapitol Jakubovy tvorby je například vytváření obrazů a koláží lepením barevných samolepek, čímž vznikají hravé až abstraktivní obrazce, které ale neztrácí svou logiku a řád. V The Chemistry Gallery se Jakub Švéda představí jak průřezem své dosavadní tvorby, tak především svými novými pracemi, které budou vytvořeny speciálně pro prostory The Chemistry Gallery.

*****

The Chemistry Gallery has the privilege of showcasing the artwork of a young Czech artist, Jakub Švéda (*1973), in the Prague Quadriennale 2011 (Prague Quadrennial of Performance Design and Space), which is an international competition of scenery and theatre architecture. The Prague Quadriennale is considered the largest and most important event of its kind in the world. Jakub’s artwork explores a number of mediums including; painting, photography, installation, video-art, design and architectonic realizations. His name became widespread amongst the Czech people after he designed the prestigious movie award, Czech Lion. Continual themes that run throughout Jakub Švéda’s artwork are technology, light and organisms. Although he embraces many different elements, Jakubs work always returns back to the notion of technics. In his paintings, drawings and videos we see movement among organic materials, which creates the feeling of a living organism. The driving force within the work is that nature is technically perfect in its simplicity and beauty. Jakub uses paintings and collages to express this by binding colourful stickers together to create playful, abstract patterns that still hold a sense of order. Jakub Švéda will introduce an overview of his previous artwork but his main focus will be his new artwork which he has created exclusively for The Chemistry Gallery.