Eye Trap

Jakub Tajovský je magisterským absolventem Ateliér malířství Petra Kvíčaly – AM3 a současným doktorandským studentem brněnské FaVU. Formální a obsahové složky Jakubovy tvorby podléhají teorii tzv. „Asociativního pseudorealismu.“ Tato teorie Jakubovi umožňuje využívat asociativní sílu a pohybovat se tak někde mezi post-humánní abstrakcí a realismem. Formálně se Jakub Tajovský snaží pomocí práce s médiem obrazu a instalace o napodobení média malby za využití odlišných DIY postupů a materiálů. Efekt, kterého poté Jakub za užití teorie a osobně-specifických technik dosahuje, balancuje na hranici znázorňování virtuálního a reálného. Klíčovým pro malby a objekty se tak stává moment, kdy virtuální obrazy a objekty vstupují do stavů fyzických a naopak.

 

Výstava pro Galerii 209 s názvem Eye Trap je součástí cyklu výstav Syntetická krajina. Krajina je v tomto cyklu pojímána jako prostředí ve kterém se pohybujeme virtuálně i fyzicky a vidíme ho v pravidelných úhlech díky přijetí osvědčené perspektivy. Syntetická krajina je vizuální polemikou o pohledu na krajinu, který je jen dost vzácně bezprostřední. Jednotící plocha malby, odděluje pohled od těla pozorovatele. V odstupu je binokulární, lineární perspektiva pokřivena a přizpůsobena tekuté povaze konstitučních prvků malířského obrazu a produkčních nástrojů rendrujících iluze přímých zkušeností.