Jakub Tomáš

„Jakub Tomáš patří ve své generaci mezi nejznámější české malíře. Osobitý projev postavený na objektové montáži spojující obrazové žánry trefně vypovídá o paradoxech současného světa.“ (Jaroslav Grodl)

  

Jakub Tomáš je figurálním malířem. Jeho kompozice, interiéry nebo zátiší však nejsou prvoplánovým zobrazením předlohy, ale pečlivě budovanou scénou s mnoha vrstvami, a to formálně i obsahově. Tomášův přístup k tvorbě připomíná koláž, ale ještě vhodnější charakteristikou je popsat jeho práci jako propojování sochařského a instalačního přístupu s malířským. Každému obrazu totiž předchází proces, kdy si z lepenky, kartonu, špejlí a dalších materiálů vytvoří scénu, kterou poté maluje. Autor však nepředstírá malířskou iluzi. Naopak, přiznává „falešnost“ zobrazovaného včetně matérie vlnové lepenky a kartonu. Místo reálné figury maluje podle modelů vystřižených z kartonu, stejně jako malované interiéry jsou „pokojíčky“ vytvořené scény pro modely. Vznikají originální diorámata, která by sice mohla fungovat sama o sobě jako hotová díla, malíř je ale vnímá jako pomocný materiál pro strukturu rodícího se obrazu. Kolážováním různých výstřižků z masově produkovaných obrazů, jejich sestavováním do kompozicí a umístěním do scén, poté jejich převedením do média malby vzniká obraz, dovršené umělecké sdělení. V poslední době však místo výstřižků z fotografií používá spíše vlastních zdrojů. To můžeme vidět i na obrazech v Týně nad Vltavou, u kterých zkomponoval scény z panelákových sídlišť, z jejich exteriérů a interiérů.

  

Jakub Tomáš (*1982) narozen v Jihlavě, kde stále žije a pracuje. Poprvé na sebe upozornil v roce 2012 výstavou S=π.r2 v Galerii hl. města Prahy. Prezentoval se obrazy, které měly kruhový tvar nebo zaoblené rohy. Od té doby již plátnům rohy nezaobluje, ale svůj autorský koncept i malířský styl si podržel. Již na zmiňované výstavě bylo zřejmé, že jde o výrazný malířský talent s originálním přístupem k obrazu. Je absolventem pražské Akademie výtvarných umění (2006–2012). Studoval v malířských ateliérech Vladimíra Kokolii a Jiřího Sopka. Absolvoval i Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity Plzeň, obor Učitelství výtvarné kultury (2002–2008) a jeden rok na Ústavu umění a designu na stejné univerzitě (2004–2005). www.jakubtomas.com 

  

kurátorka: Petra Svoboda Herotová