Jakub Tomáš Orel_Země někoho1_2018

Jakub Orel Tomáš, *1986 v Mladé Boleslavi. Nachází svůj umělecký výraz v živé performance nebo zprostředkovaně skrze media videa a digitální fotografie, která v současosti umožňují nejjednoduší a nejsamozřejmější způsob, jak odvyprávět událost širokému publiku. Jakub vlastními slovy: “Video a fotografie jako dokument mých akcí, které připomínají improvizovaný materiálový tanec, tanec s rekvizitami, nalezenými obvykle na ulici, či v přírodě, přebírají fotografie význam a posouvají jej k hutnému symbolismu. Od něho jsem přešel k řekněme k pozici body a land, kdy jednoduchým gestem zakouším materialitu krajiny, rozšiřuji své tělo jako součást krajiny, zajímá mě její etickohistorická kvalita. Celou řadou prací pak reaguji na vztah kultury a přírody, pohybuji se v hraničních oblastech. Směřuji k historické (prehistorické) či antropologické jednotě."

Absolvoval magisterské studium v atelieru Performance u Prof. Tomáše Rullera. Vystupuje v brněnské magic rockové performance kapele Durkheimdolls. 2018 Vydal básnickou sbírku s názvem 1975. Jako písničkář Král Doubek připravil komplet čtyř domácích samizdaztových alb z let 2009-12. Dále se věnuje land artovým akcím v kontextu zaměření výtvarného sympozia ve Ždánicích. Vyrábí lyry, bubny, dřevěné objekty a masky. Autor představí videoinstalaci záběrů z právě vznikající filmové série "O lidech, kteří sázeli stromy." dokumentující zachovalé střípky tradiční hospodářské krajiny před rokem 48 a diptych videí Voda a víno.

Instalaci v alternativním prostoru Chaos Box doplní Tři dřevěné masky a Stromový Pohřeb (happening, pohřební průvod krajinou). Více na webu autora: http://jakuboreltomas.cz/jot

Najdete nás na adrese Střítež 68, Polička, 57201, 4km směrem od Poličky na Sebranice a Litomyšl. Přijďte k nám strávit inspirativní chvíle s uměním v krásném přírodním prostředí, kde si Vaše děti mohou hrát a vy můžete rozjímat a bavit se. Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás! Celoroční výstavní program je podpořen granty na kulturu města Polička a MKČR. Na setkání s Vámi se těší MgA. Jakub Orel Tomáš a za pořádající Spolek Planeta Chaos z.s., M.A. Veronika Šrek Bromová.