Jakub Tytykalo: Bezhlavý jezdec (plakát k výstavě)

Srdečně zveme všechny přátele a příznivce Studia PRÁM na otevření této výstavní sezóny výstavou Jakuba Tytykala: Bezhlavý jezdec. V rámci vernisáže se můžete těšit na setkání s autorem a pokud nám počasí bude přát, i na LIVE PAINTING SHOW, při které Jakub Tytykalo předvede svůj um přímo na místě a zvěční některé z motivů svých vystavovaných děl na zeď ve venkovních prostorách studia.

Vernisáž: 6.10.2016 od 19h
Trvání výstavy: 6.10. – 19.10.2016 

V díle Jakuba Tytykala se rozehrává surrealistická groteska charakterů a gest ztrácejících se postav zmítaných strachem z odhalení a hrůzou z poznání sebe sama. Zručně využívá různých výtvarných médií a postupů, přičemž ale nikdy neopouští to, co je mu nejpřirozenějším prostředkem uměleckého vyjádření – kresbu. Ať už se jedná o tužku na papíře, sprej nebo akryl na plátně, vždy dokáže výslednému dílu vtisknout svou osobitost a sledovat jednu soustředěnou linii napříč technikami i motivy.

Náhodní lidé míjení na ulici nebo vystupující z vagonu metra, letmé známosti i nejbližší důvěrníci. Z jejich výrazů zůstává pouze nenechavý obtisk v mysli autora, vytržený z kontextu a pohozený ve skladišti paměti jeho podvědomí. Pod jeho rukama pak vzniká slepenec složený z fragmentů situací, osekaných torz a nesourodých výrazů, které zasazuje do zcela nového kontextu a dovoluje tak nerušené odvíjení se zcela nové dějové linie.

Utkvělé výrazy a zamrzlé momenty situací nehodnotí, ale zamýšlí se nad všemi možnými cestami, které je mohly formovat – co postavy v maskách zakrývají, co je k tomu nutí a před kým musejí sehrávat bezpečnou hru přetvářky a klamání? V kritické situaci maska na moment padne a dovolí nám zachytit záblesk emocí prosvítajících na povrch, stejně jako nečekaná asociace vytrhne nešťastnou postavu ze všednosti dne a odsoudí ji k chvilkovému prozření.

V každém obraze Jakuba Tytykala nalezneme jeho autoportrét, fragment jeho osoby zápasící o své místo ve slepenci událostí. Pouze jedenkrát se mu povedlo skrumáži dalších postav uniknout a vyčlenit tak svou osobu ze změti náhodných gest a výrazů – titulním obrazem Bezhlavý jezdec, který dal rovněž název celé expozici. Jakub Tytykalo je bezhlavým jezdcem. Nechává se vést během událostí, stává se katalyzátorem okolních jevů, které jsou jeho prostřednictvím přetransformovány a zasazeny do situací oproštěných od společenských schémat vyžadujících ten správný výraz pro tu kterou situaci. Bezhlavému jezdci byl výraz odebrán.

⇾ http://pramstudio.cz/program/jakub-tytykalo-bezhlavy-jezdec/
⇾ http://jakub-tytykalo.tumblr.com/