Výstava IŠONI? je úplně první společnou výstavou Ivety Hankové a Jakuba Volky. Japonský název v překladu znamená 'spolu' a otazník značí do jaké míry byly jednotlivé malby ovlivněny každým z aktérů. 

V Ivetině tvorbě je patrný vliv lomografie, které se věnovala dříve, a japonské kaligrafie. Jakub, který je rovněž fotograf, ale zároveň i architekt, vnáší do společné tvorby prvky hlavně architektonické. Celek, jak už sám název napovídá, je insipirovaný Japonskem a jeho minimalismem. Součástí výstavy je jednak složka audiovizuální, která je zaměřena na detailní tvorbu dvojice, a také rozšířená realita, která odhaluje skrytá tajemství jednotlivých obrazů. 

Podobně jako kaligrafie japonských mistrů zachycuje slova, vytváří malby partnerské dvojice dialogy okamžiků. Jejich obrazy jsou prostorem vrstvených tahů, kde každý symbolizuje moment volby. Díla vznikají postupně a přesýpají se časem podobně jako neustále otáčené hodiny při partii šachu. Základním principem je předávání kontinuity, dokud se pohyb rozvíjený směsí technik nestane vzájemný. To, co je přínosem při setkání s názorem druhého a co prohlubuje poznání a pochopení, je přeneseno do vizuální roviny. Když jeden udělá tah, druhý na něj reaguje, posouvá svou původní vizi a objevuje novou podobu. Vzájemnou improvizací tak vzniká technika setkávání s pocity druhého. Celek je pak otiskem rozhovoru nevyřčených myšlenek.