Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze vystoupí profesor James J. Kimble s přednáškou na téma Wartime Propaganda, Cultural Memory, and the Construction of Iconic Meaning: The Conflicted Legends of Rosie the Riveter.

 

Kdo je nýtařka Rosie a jaký je její význam? Historik James J. Kimble, odborník na dějiny propagandy, připravil přednášku, která sledujte proměnlivou cestu jednoho z ikonických obrazů západní kultury. Rosie je dnes většinou lidí vnímána jako feministická ikona, ale je zároveň mýtickou postavou, jejíž původ v době druhé světové války je zastřen časovým odstupem. Přednáška porovnává její původ korporátního symbolu – jehož emancipační rozměr byl zastíněn patriarchálním válečným kontextem – s její feministickou rolí, která jí byla připsána o více než 80 let později. Přednáška se proto opírá o výzkum špionáže a předkládá teorii legendy, která ukazuje, jak si politická reprezentace běžně nárokuje, přetváří a obhajuje obrazy pro stranické účely.

 

James J. Kimble (PhD, University of Maryland) je profesorem Communication, Media & the Arts at Seton Hall University. Je odborníkem na domácí propagandu, válečnou rétoriku a vizuální zobrazování. Jeho výzkum o období druhé světové války oslovil celosvětové publikum čítající více než 1,2 miliardy lidí ve vice než desítce jazyků. Je zakládajícím redaktorem vědeckého časopisu Home Front Studies. Profesor Kimble působil jako hostující kurátor a editor katalogu velké mezinárodní výstavy Muzea Normana Rockwella Enduring Ideals: Rockwell, Roosevelt & the Four Freedoms.
Kimble byl jmenován čestným absolventem US Army’s Chaplain Center and School (ARNG Religious Affairs Specialist). Jako vědec podpořený Fulbrightovým stipendiem působil v Chorvatsku. Dále pracoval jako seniorní spolupracovník v Rockwell Center for American Visual Studies. Je autorem knihy Mobilizing the Home Front a také autorem a spoluproducentem filmového dokumentu Scrappers: How the Heartland Won World War II. Jeho nejnovější kniha, kterou napsal společně s Trischou Goodnowovou, se jmenuje The 10¢ War: Comic Books, Propaganda, and World War II.

 

místo konání: UMPRUM, 1. patro, posluchárna 115