Ján Bátorek je absolventem Akademie Umění v Banskej Bystrici, v současnosti tvoří v Praze, která se mu stala v posledních letech i domovem. Jeho malba je ryze autentická, expresivně divoká a temná, to vše navzdory motivům, kterých se na svých plátnech autor drží. Veselé reminiscence z dětství umělce jako antropomorfní vlakové mašinky, animovaná zvířátka z televizních pohádek či jiné výjevy z dětského světa se tu potkávají v absurdních situacích. Naivní vzpomínky na komfort mládí jsou trýzněny realitou nebezpečí nejistého světa dospělosti. Co víc, autor hyperbolicky nadsazuje a divák tak může pohlédnout na zombie Ferdu Mravence či mutantní dinosaury z Jurského parku. Do jeho tvorby se otiskuje zkušenost vyrůstání v období těsně po sametové revoluci. Vyrůstání v devadesátkové šedi mezi paneláky, kdy jediným barevným a spektakulárním vjemem byla televizní produkce ze západu. V tomto konkrétním momentu je pro diváka patrná návaznost na náladu obrazů Josefa Bolfa, Bátorek však interpretuje podobné pocity s větší drzostí a nadsázkou. Vzniká napětí, dichotomie reality a fiktivního světa. Kontrast je umocněný autorovou oblíbenou barevnou paletou velmi saturovaných barev, zabalených do temného smutečního hávu. V kombinaci s užitým sprejem, jakožto nástrojem street artu, ještě přidává na celkové punkové estetice. Ján Bátorek se vyrovnává s nastoleným pnutím ve své malbě po svém, postaví oba světy proti sobě a už jen pozoruje, co se odehraje. 

 

kurátorka: Jana Jarošová