Autoři výstavy Potkáváme se po haldách si kladou za cíl se s námi pomyslně potkat na umělém kopci vytvořeném člověkem. Do batůžku si místo svačiny na cestu berou svá díla (malby a objekty), které záměrně zanechají od úpatí přes úbočí a možná až na samotném vrcholku.

  

Jan Bražina je čerstvý absolvent ateliéru Sochařství 2 Fakulty výtvarných umění v Brně. Ve své tvorbě se zaměřuje na transformaci fyzických a psychických zranění či traumat do objektů, jejichž materiály a význam dále upravuje a deformuje. Hlavním zaměřením jeho prací je tělo a jeho proměny v nadpřirozené bytosti a objekty tvořené z textilií. Lidské tělo v podání Jana Bražiny je příhodné vnímat jako komunikant mezilidských vztahů, vztahů člověka a prostoru, ve kterém se nachází. Jako klíč ke vzpomínkám minulým, ale i prostředníka umožňujícího zadumat se nad tím, co teprve přijde.

  

Kateřina Kábová je malířka aktuálně studující v ateliéru Malby 1 u Vasila Artamanova a Marie Štindlové na brněnské FaVU. Její obrazy malých, středních i větších rozměrů nutí diváka přistoupit blíže k plátnu pokrytém především olejomalbou občasně kombinovanou s akrylem, či temperou. Náměty obrazů, které zpracovává v duchu neo-romantistických tendencí bylo možné nedávno spatřit na skupinové výstavě Kingdom of Hex v pražské MeetFactory. Názvy maleb jako Cesta domů, Piják piva, Dívka s prakem, Za městem, Probuzení se do večera nebo Bažina pozorovateli umožňují vstupovat do rozličných příběhů a situací, které balancují na pomezí civilních zážitků a fantaskních, snových dějů. Všední situace jako podvečerní výlety do lesů a prozkoumávání zapadlých vesnic, se v podání Kateřiny Kábové díky rafinované kombinaci ponurých a zářivých tónů, mění na tajuplné povídky.

  

kurátor: Max Lysáček