Výstava představí nově zpracované rozličné vzory, vzorníky a dekory z období počátku 20. století vznikající v továrnách v Krušných horách. Vizuální otisky specifické textilní paměti jsou vrstveny, kombinovány, digitalizovány a nahlíženy z nového úhlu pohledu, a to nejen díky novým technologiím, ale i řízenou chybou, kdy jsou narušeny autorem ručně během tisku. Návštěvníci se mohou těšit na vzorníkovou mapu, konfrontaci segmentů minulosti s přítomností digitálního přesahu, na odhalení nalezených dezénů a jejich proměny.

 

Jan C. Löbl je designér a pedagog, vedoucí ateliéru Oděvní a textilní design na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. V současné době dokončuje svůj doktorandský projekt L O O K I N G vycházející z textilní a oděvní historie Krušnohoří. Ve spolupráci s regionálními muzei zkoumá textilní identitu severočeského kraje tím, že vytváří autorské raporty, rastry a digitální plošné tisky, které využívá při návrzích pro vlastní fashion kolekci a výrobu Löblhof & Artgrund – Design ze Severu. Navrhuje a realizuje kostýmy a výpravu pro Divadelní spolek Kašpar, Činoherní studio v Ústí nad Labem, Divadlo 6-16, Divadlo Polárka či Moravské divadlo Olomouc.

 

Kurátorka: Adéla Machová

Grafická identita: Adéla Bierbaumer

 

https://duul.cz/jan-c-lobl-looking-for-20/ 

https://loblhof.cz/ 

http://aotd.cz

 

*Program se uskuteční za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Statutárního města Ústí nad Labem.