Poslední den výstavy Jana Fabiána doprovodí komentáře tří pozvaných hostů – Marie Foltýnové, Pavla Kappela a Kariny Kottové. Každý po svém a ze svého pohledu zhodnotí to, co je mu na tvorbě Jana Fabiána blízké, ať je to přemýšlení v širších souvislostech, dialog v tvorbě, vstup do veřejného prostoru, angažovanost, poloha pedagoga, svébytné re-use, umění versus architektura či třeba prostředí Karlína. Jan Fabián je konceptuální umělec, architekt a stavitel, který působí jako pedagog na Ústavu výtvarné tvorby na Fakultě architektury. Svými instalacemi i architekturou zasahuje do aktuálně uzavřené podoby daných míst, přičemž důležitý je proces tvorby a konfrontace s běžnými stereotypy.

 

Marie Foltýnová působí od roku 2013 jako kurátorka veřejné plastiky v Galerii hlavního města Prahy, od roku 2018 zde vede Oddělení správy veřejné plastiky. Spolu s kolegy z GHMP a IPRu se podílela na koncepci programu Umění pro město a významně se zasadila o uznávanou pozici GHMP, jakožto autority odborného pracoviště pro umění ve veřejném prostoru. 

 

Pavel Kappel, historik umění, kritik a kurátor, se dlouhodobě věnuje konstruktivnímu umění 60. let 20. století. Řadu let se angažuje v kultivaci veřejného dění a veřejných prostranství v Uhříněvsi. Jednou z nejvýraznějších akcí byl v roce 2021 festival CUKŘIK!, kam přizval k intervenci do prostoru před městskou knihovnu Jana Fabiána.

 

Karina Kottová, kurátorka a teoretička současného umění, působila v galerii MeeFactory, od roku 2015 vede Společnost Jindřicha Chalupeckého. Se svým mužem, kurátorem Piotrem Sikorou, svěřili stavbu svého domu Janu Fabiánovi, po několikaleté genezi zadání i procesu stavění je stavba dvou věží letos u konce.

 

14:00–18:00 dernisáž výstavy 

16:00 komentáře