Nová výstava v Městském muzeu Blatná představí tvorbu malíře a sochaře Jana Jirovce (1976). Jan Jirovec studoval SPŠK v Bechyni, pak UMPRUM, v r. 1996 přestoupil na AVU. Prošel ateliéry keramiky, malby, sochy a nových médií. Širší veřejnosti není příliš znám, na umělecké scéně vystavuje v užší komunitě. Je členem umělecké skupiny Reprezentace. Pracuje s malbou i trojrozměrnými objekty / sochami a často tyto média vzájemně propojuje.

V sochařské tvorbě jsou patrné jeho profesní zkušeností z oblasti filmového průmyslu. Sochy a objekty vycházejí z tradičních akademických forem, jsou ale expresivně a organicky rozbujelé, hýří barvami a jsou pestrou přehlídkou progresivních sochařských materiálů a technologií.

Malířská tvorba Jana Jirovce je rozprostřena hodně široce. Sahá od tradiční krajinomalby, přes fotorealistická zátiší k minimalistické architektuře velkoformátových rozměrů. Oproti sochařským objektům, které jsou až rokokově opulentní, jsou Jirovcovy obrazy formálně daleko přísnější a obsahově střídmější.

Přestože v koncepci výstavy jsou zastoupeny práce i pro konzervativnější návštěvníky, možná budou někteří zaskočeni dekadentní estetikou některých, zejména sochařských děl. Ti otrlejší se ale jistě budou dobře bavit.