Experimentální umělecká spolupráce se včelami.

www.jankarpisek.com
http://ukolen.triocasci.cz/