Nutnou podmínkou, je v případě vystaveného souboru Imagine Being There Right Now vztah na dálku, který Jan udržuje se svou norskou přítelkyní. Ten je, v obdobích, kdy se dvojice pro geografické odloučení příliš často nevídá, spíš komprimací touhy, vzpomínek, představ a omezené, leč fantazii vstřícné reality skype a sociálních sítí. Přirozeným vrstvením a prolínáním těchto realit se vytváří nový obraz, nová interpretace vlastní zamilovanosti, kterou si zúčastněný snadno zamění s některou pravděpodobnější verzí. Abstrahováním vlastních vzpomínek i fotografického archivu vzniká soubor, jenž nám tento pocit přibližuje.

Vyjmuto z tiskové zprávy Šimon Kadlčáka