Dnes zcela zapomenutý malíř Jan Křížek (1887–1961) prošel akademiemi v Mnichově, Vídni i Praze a poté se živil jako výtvarný pedagog. Jeho konzervativně orientovanou, stylově značně proměnlivou tvorbu naposledy v roce 1959 připomněla retrospektivní výstava na pražské Staroměstské radnici. V jeho pozůstalosti se nachází zajímavé dílo, vymykající se svým charakterem i rozměrným formátem, které nyní připomíná výstava ve formátu opus magnum. 

  

Gobelín je volná kopie renesanční tapiserie z belgické manufaktury Grammont, uložená ve vídeňských císařských sbírkách na zámku Schönbrunn, namalovaná olejovými barvami na tkaninu z ovčí vlny. Křížek jej vytvořil v roce 1927 jako jakýsi prototyp interiérové dekorace, v jehož duchu nejspíš zamýšlel vytvářet podobné. Za tímto účelem ji v roce 1928 prezentoval na výstavě Soudobá kultura v Československu v Brně v expozici uměleckého řemesla v pavilonu Werkbundu. Zřejmě však bez většího ohlasu, neboť k naplnění tohoto „podnikatelského záměru“ nikdy nedošlo.