Výstava jedné z klíčových osobností porevoluční vlny českého současného umění, dnes již nežijícího Jána Mančušky (1972–2011), seznámí veřejnost mimo jiné s díly, která vytvořil a vystavil na mezinárodních výstavách i v evropských a amerických muzeích, z nichž řada bude v Čechách vystavena poprvé. V Mančuškově tvorbě se prolínají rozličné umělecké obory – literatura, film, konceptuální umění, divadlo, instalace, video a text. V instalacích často osamostatňuje text jako objekt, zkoumá různé možnosti nelineárního čtení a intenzivně se rovněž zabývá reflexí filmového a divadelního jazyka.

Výstava tak umožní konfrontovat mýtus v Čechách méně známých prací s realitou víc než desetileté intenzivní umělecké praxe. Retrospektivní výstava je postavena na několikaleté pečlivé rekonstrukci soupisu děl a autorských scénářů. Vzniká ve spolupráci s Ján Mančuška Estate, Andrew Kreps Gallery New York, Meyer Riegger Berlin a Karlsruhe a dlouhou řadou institucionálních i soukromých zapůjčitelů.
K výstavě bude ve spolupráci s tranzitem.cz a JRP Ringier vydána publikace vybraných textů a autorských scénářů.