Já, která píši tuto knihu je procesuální projekt připravený pro PROSTOR INI Gallery Janem Nálevkou. 

Během své rezidence v INI Gallery připravil Jan Nálevka dvě veřejné akce, navzájem propojené, které se uskutečňují 12. a 26. října. 

Po první akci, kdy se prázdnota bílých stěn INI PROSTORu zaplnila archy papíru formátu A4 – a byly to abstraktní, sebereferenční, černé obrazy – bude druhá akce vycházet ze surrealistické představy závodu tiskařských strojů. Několik tiskáren plně vybavených bílým papírem bude navzájem soutěžit pod Nálevkovým zkoumavým pohledem. Toto umělecké gesto vycházející z meditativní tradice minimalistického, abstraktního umění, se rozvine do mechanické performance, pod vedením umělce, ale nikoli zcela pod jeho kontrolou.