> Jan Nálevka
A teď konečně obraťme list / And now let's finally turn the page

> Markéta Othová
1990–2018

> Valentýna Janů
Salty Mascara

–––––––––––––––––​–––––––––––––––––​––

Jan Nálevka: A teď konečně obraťme list
23. 5. – 4. 8. 2018, Fait Gallery
kurátor: Jiří Ptáček

Výstava A teď konečně obraťme list je jakýmsi auditem rozsáhlého okruhu kresebných sérií, v nichž během posledních deseti let vycházel z různých parametrů obyčejných papírů formátu A4. V rozsáhlých, zdánlivě si velmi podobných souborech kreseb systematicky zkoumá k jakým významům a souvislostem se jejich překreslováním lze dobrat. Výstavou Jana Nálevky, narozeného v roce 1976 a žijícího v Praze, avšak v počátcích jeho umělecké dráhy úzce spjatého s Brnem, galerie představuje výraznou osobnost české umělecké scény s ojedinělým a radikálním tvůrčím programem.

Markéta Othová: 1990–2018
23. 5. – 4. 8. 2018, Fait Gallery MEM
kurátorka: Denisa Kujelová

Markéta Othová pracuje s velkoformátovou většinou černobílou fotografií, v níž dokumentuje zcela běžné předměty a všední okamžiky. Jejich význam je však, ať už jemným rozfázováním či násobením okamžiku v rámci série identických fot, určen až syntaxí celku. Ve výstavním projektu, který má částečně i charakter retrospektivy, pokračuje ve sledu záznamů každodenních osobních předmětů a ve stylu připomínajícím archivní dokumentaci systematicky zaznamenává svůj osobní život, který v legitimní všeobecné platnosti vybraného modelu, může být vztahován ke každému z nás a dává tak divákovi možnost k vlastní velmi intimní reflexi.

Valentýna Janů: Salty Mascara
23. 5. – 4. 8. 2018, Fait Gallery PREVIEW
kurátorka: Laura Amann

Karaoke. Titulky. Zvukový popis. Západ slunce. Světelná terapie. Vědomý spánek.

Ve všech těchto situacích kategorie navzájem splývají. Psané se mění v melodii. Slova mění obraz a imaginaci. Obrazy jsou přepisovány do nahlas předčítaného textu. Světlo tmavne. Nálady a stavy se proměňují v závislosti na fotonech. Surreálné působí skutečně. Intimita se stává odcizením.

Instalace Salty Mascara Valentýny Janů zkoumá naše smyslově různorodé vnímání vystavené situacím, kdy už není jasné, kde začíná poezie a končí obrazy.