Autorské čtení z debutové sbírky Proluka v bývalém hobby-marketu, vmezeřené mezi výprodej a současné umění. Jedinečná víkendová nabídka: básně o rekonstrukcích i prázdných místech nejen v Ostravě, knihy k zakoupení.

Název knihy a samotný motiv proluky (tj. prázdného místa v zástavbě, které bylo původně domem a domovem) je pro sbírku debutujícího Jana Nemčeka symbolický i určující. Jednak avizuje převážně městský prostor, v němž jednotlivé texty rozehrávají své děje, jednak předznamenává jejich témata: opuštěnost, vykořeněnost a odcizení, necitlivost a ignorance, vytrácející se lidský rozměr života v postindustriální Ostravě, relativizace slova „domov“. K tradičním zdrojům vnitřního neladu u mladších básníků – generační či rodinný konflikt, deziluze ze vstupu do „reálného“ života, vztahové peripetie – se u Jana Nemčeka velmi výrazně přidávají také podněty vnější: čím dál hmatatelnější ekonomická a politická arogance, stereotypizace života v důsledku nepřetržitého konzumu, devalvace jazyka vyprázdněným reklamním a mediálním žvástem, nepopiratelná existence lidské chudoby okolo nás.

V tomto konkrétním ohledu se autor řadí k aktuálnímu proudu ohmatávajícímu možnosti básnické angažovanosti ve světě, aniž by se ovšem stával plakátovým kritikem sociální či jiné nespravedlnosti. Není nositelem občansky uvědomělých gest, není naivním hlasatelem revoluce: jeho osobní „angažovanost“ ve světě mizejících hodnot je v prvé řadě nutnou básnickou sebeobranou.

Jan Nemček (nar. 1986 v Ostravě-Vítkovicích) publikoval v časopisech Host, Tvar, H_aluze, Weles, Artikl, Protimluv a dalších, jeho básně zazněly také v rozhlasovém pořadu Liberatura. V Ostravě organizuje příležitostná autorská čtení pod názvem Literární sprcha.