Součástí doprovodného programu výstavy Stavový prostor je procesuální dílo Jana Proška nazvané Fragment tvoří celek.

 

Autor pracuje s nejpodstatnějším fragmentem krajiny, tedy s kamenem, který umisťuje do méně exponovaných míst města Ústí nad Labem. Kameny vynikající díky skutečnosti, odkud pocházejí – přírodniny například z hory Milešovka nebo od břehu řeky Labe – jsou autorem dodané do nového prostředí, často protikladnému svému původu. Tyto přesuny z klidné krajiny do rušivého městského prostředí budou realizovány jako společné procesuální akce.

 

Jan Prošek ve své tvorbě poukazuje na osobní dialog s krajinou, s níž je ve velmi těsném sepětí. Snaží se proniknout k podstatě procesů, mnohdy až rituálně pojímaných, jež se mezi člověkem a okolním světem odehrávají.

 

termíny: 26. 9., 12. 10., 17. 10. od 15.00 hodin

místo setkání: v určený čas před Galerií Emila Filly