Uvedení další z řady velkoplošných projekcí na plochu chodníku před budovou Hraničáře.

Snažíme se poukázat na díla z nedávné historie, jimž se prakticky nevěnuje žádná pozornost a často bez důvodu zanikají, ať již působením času, vandalů nebo jsou necitlivě nahrazena novými fasádami. Umění má spolu s námi obydlet místo, avšak s odstraněním socialistické náhrady starého duchovního rozměru jinou mizí především její významová střediska. V Ústí nad Labem nalezneme řadu uměleckých mozaikových realizací – nejslavnější a největší je mozaika Miroslava Houry na Mírovém náměstí. Mezi další severočeské umělce tvořící též mozaiky byl i umělec Petr Menš. V roce 1986 vytvořil mozaiku, která zobrazuje abstrahující pohled na tehdejší Severočeský kraj s výraznou linií řeky Labe. Nádherná monumentální mozaika byla v roce 2018 odstraněna z veřejného prostoru města Ústí nad Labem.

Nová projekce vizuálního umělce Jana Šrámka znovu připomíná příběh umění velkého gesta.

Jan Šrámek (*1983, Praha) je vizuální umělec, ilustrátor a pedagog. Ve své tvorbě se zabývá převážně experimenty s animovaným filmem, s vektorovou grafikou, zabývá se ilustrací a zkoumáním vztahu mezi statickým a pohyblivým obrazem. Autor ilustrací a spoluautor publikací Pražské vize (2018), Zvláštní okolnosti (2017), Pionýři a roboti (2016). Jeho práce byly prezentovány v galeriích a na festivalech například v Londýně, New Yorku, Amsterdamu, Soulu, Pekingu. V roce 2014 se podílel na realizaci československého pavilonu na bienále architektury v Benátkách.

Projekce probíhá na piazzetě před Hraničářem 
každý den 18-24 hodin.