Jan Svoboda

Fotograf Jan Svoboda (* 27. 7. 1934 – †1. 1. 1990) – svérázná, ryzí postava, zjevení ve vodách české výtvarné fotografie. Zdá se, že se jedná o jediného plnohodnotného a svébytného pokračovatele odkazu Josefa Sudka. Na sudkovskou poetiku navazuje a zároveň ji posouvá dál. Jeho fotografické vnímání je čisté a moderní. Jednoduchost a krása jsou skryty v smutku a vyprázdněnosti jeho zátiší. Ve fotografiích Jana Svobody nacházíme lidi jen výjimečně, i to jen jako fragmenty, zátiší těla z roku 1964 (Vdechnutí a vonění, Zátoka, Vlna), případně v Nalezeném zátiší, Autoportrét z roku 1985, kde na stole leží autorova svatební fotografie, či jeho dětský portrét… Jinak je tu člověk přítomen jenom prostřednictvím stop, které zanechal – zátiší plná ticha a melancholie… Předměty, květiny, plody – na pohled banální, přesto vznešeně, jednoduše, přirozeně krásné. Pohled do zákulisí fotografova světa – skrytá poetika zadních stran fotografií, fragmentů roztrhaných snímků, fotografických desek, negativů… Předměty promlouvají, ožívají, jsou to tiší svědkové dějů, jež si můžeme donekonečna domýšlet. Světlo a stín. Slunce a tma. Fragmenty toho, co bylo. Obrazy, co se nevrátí. Prázdný stůl. Stůl s talíři, které jsou prázdné. Kávový lógr na dně šálků. Role fotografického papíru, pomačkané papíry, potrhané fotografie… Fotografie byla pro Jana Svobodu vášní. Beznadějně jí propadl, zároveň mnohokrát prohlašoval, že ji nenávidí. Své milované snímky ničil, trhal, šlapal po nich, poléval je vývojkou. Prostřednictvím fotografií si vytvářel jiný svět – svět, kam unikal, když ten vnější nebyl k vydržení. Pro fotografii dýchal, s největší pravděpodobností pro ni i umřel. Duše Jana Svobody bytostně toužila po svobodě vnitřní i vnější. Paradoxem je, že umřel v době nových příslibů volnosti – pár týdnů po pádu komunistického režimu, 1. ledna 1990. Teprve po téměř čtvrt století začíná být znovuobjevován. Tato výstava budiž malou připomínkou velkého talentu české fotografie druhé poloviny minulého století.

Výstava Jan Svoboda: Filosof ticha byla připravena ve spolupráci Fotografické galerie Fiducia Ostrava a Artinbox – galerie fotografie Praha. V ostravské galerii Fiducia byla výstava k vidění od 11. 12. 2014 do 20. 1. 2015. V pražské galerii Artinbox ji mírně pozměněnou můžete vidět od 6. 2. do 10. 3. 2015.

Poznámka: V průběhu přípravy výstavy Jan Svobody jsem poznala, že Jan Svoboda uměl rovněž krásné portréty. Přesvědčíte se na pražské repríze výstavy v únoru 2015 v Artinbox Gallery.