Installation no. 33, 2017

Drdova Gallery Vás srdečně zve na vernisáž výstavy Jana Tichého v úterý 3. ledna 2017 od 18 hod.

Ve svých instalacích Jan Tichý používá velice často video projekci jako zdroj světla v reálném čase a vytváří tak fyzické a psychické prostory, ve kterých zkoumává témata ukrývání se a zapomnění, viděného a neviděného.  Jeho přemýšlení o světle a prostoru se zakládá na historických, sociologických, architektonických a stejně tak uměleckých konotacích vztahujících se k výstavnímu prostoru, jeho prostorové estetice a možným politicko-společenským implikacím.