Galerie
Artwall (opěrná zeď Letenských sadů na Nábřeží kpt.
Jaroše a Edvarda Beneše, Praha 7)

srdečně zve na otevření další ze série výstav umístěných na opěrné zdi Letenských sadů:

Ján
Triaška: Live Long and Prosper

Vernisáž se ukuteční ve čtvrtek 24. 1. 2019 na plovoucím baru U Bukanýra (Nábřeží Ludvíka Svobody 1)

https://www.facebook.com/events/233375154244120/

kurátorky:
Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

Rozdělení
společnosti vyjádřené v gestech

Výstava
Jána Triašky

Live Long and Prosper

zobrazuje gesta rukou vyjadřují

různé ideologické
,
ale i obecně lidské

postoje a přístupy. Znázorňuje symboly, které jsou fenomény
dnešní doby. Na každém z výstavních panelů se vždy překrývají
dvě kresby s protikladným významem: nenávistné gesto s gestem
schválení
,
křesťanství
a
budhismus,
nacistick
ý
pozdrav se symbolem palce nahoru. Námětem výstavy je podle slov
autora
pnutí
mezi jednotlivými skupinami ve společnosti
.

Ján
Triaška (* 1977 Nový Sad, Srbsko) studoval v letech 1996 – 1999
malbu na Akademii umění v Novém Sadu. V roce 2003 absolvoval
magisterské studium na Katedře malby na Vysoké škole výtvarných
umění v Bratislavě, kde v roce 2007 obhájil doktorát a v roce
2017 se habilitoval. Působí jako vedoucí Katedry malby na Fakultě
výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici. Žije a
pracuje v Bratislavě.