Zveme na vernisáž výstavy Jana Uranta, malíře tvořícího v Česku a ve Velké Británii, pro kterého je charakteristická unikátní práce s barvou. Tématem obrazů na výstavě Blossom je zachycení momentů dětství, her a chvil plných vytržení nad krásou poznávaného světa. Důležitou součástí Urantovi tvorby je práce s názvoslovím obrazů, které může pozorovatele nasměrovat k dalším rozměrům zobrazeného příběhu.

  

kurátor: Adam Hnojil