Jan Vrabček studoval malbu na Fakultě Umění v Ostravě v atelieru Františka Kowolowského, diplomoval v roce 2013. Jeho obrazy v počátcích studia byly tripem do temných koutů duše, přes tento těžkopádný úkrok stranou v nich byl tušený malířský cit a nutkavost sdělení. Honza však zavčasu vyšel z hluboké sluje svého temného já a vstoupil do duhové řeky žitých skutečností, kde proplouvají černí úhoři, opodál stojí neklidní draci a chrlí oku libé pruhy kouře, svými ocasy bijí do země a zvedají oblaka prachu. Honzovy obrazy zachycují jakési zvětšené abstraktní detaily na místy rozkrytém pozadí magických vesmírných krajin. Expresivně působící malba je však pevně kočírovaným gestem, delikátní záležitostí vypovídající o Honzově přemýšlivém charakteru. Nejednoznačný pocit, avšak oblažující krása čiší z jeho obrazů, jakoby se umně vedené tahy štětce obtáčely člověku kolem těla. Díky soupeřící jemnosti a expresivitě člověka pohlcují, vtahují do snového nekonkrétna.
Ve své diplomové sérii obrazů zapojil Honza mezi převážně velkorysé vedené tahy i jemnou kresebnou linku, která se jeví opět nekonkrétní, ale nutkavě připomíná útržky křivek obličejů, což velice oživuje ony zmíněné abstraktní krajiny a děje. Výstava Catering girls se skládá z akvarelů a kreseb, jež jsou též nedílnou součástí Honzovy tvorby. Zachycují převážně abstrahované aktuální zážitky z Honzovy nově žité zkušenosti života v Praze. Jeho ruka v kresbě črtá chvějivě, ale přesvědčivě přelévající se tělesné útržky ve změtích čar. Akvarely pak vytváří hluboký prostor do nitra deformovaných lebek. Zarámované vitrínami budou promlouvat do života na ulici.