Na výstavě Zero Mutual Friends, připravené pro Bold Gallery, umělec Jan Zdvořák ukazuje způsoby vizuální abstrakce písma. Za použití tradičních médií kresby a instalace nabízí varianty výtvarného zpracování textu. Slova, u nichž je důležitější spíš jak vypadají, než co znamenají. I přesto, že práce Jana Zdvořáka mají konceptuální pozadí, jsou silně založeny na vizualitě. Instalace, která je součástí výstavy, se nachází na střeše klubu Fuschs2.

 

Výstava probíhá v rámci prvního ročníku festivalu Wall Street. Účastní se i další pražské galerie: The Chemistry gallery, Villa Pellé a Karpuchina Gallery.