Výstava Poměr se odvíjí od vědomí standardizace, kterému podléhají klasické formáty předurčující v mnoha případech meze dalšího užívání a tvorby. Formáty, které bereme v potaz automaticky a většinou je nereflektujeme, tematizuje Jana Bernartová samy o sobě a na základě poměrů jejich rozměrů je variuje. Motiv standardních velikostí je zhmotněn skrze další základní prvek, jímž je výstavní adjustace. A právě v tomto bodě se ukazuje, že "ideální řešení" může mít víc, než jen jednu, ze zvyklosti předepsanou podobu.