Pojem škola pochádza z gréckeho slova σχολή (skholé), ktoré znamená voľný čas, oddych, prázdno strávené čítaním či diskusiou. Pojem disciplína má pôvod v latinských slovách disciplīna, pôvodne s významom učenie, vzdelávanie, výchova a discipulus – žiak, učeň.

Práca Jany Kapelovej pre galériu Etc. sa zaoberá súvislosťami medzi vzdelávaním a disciplináciou, výchovou prostredníctvom odmeny a trestu, akceptovaním autorít a osvojením si pracovnej etiky. No tiež je o seba-analýze, snahe o porozumenie a empatiu.

Umelecká prax Jany Kapelovej je vo veľa ohľadoch cestou ku slobode motivovanou túžbou učiniť podmienky osobného života, ale taktiež umeleckej prevádzky prijateľnejšími. Často sa zameriava na tému práce, osobného naplnenia a odcudzenia, na fungovanie umeleckej scény ako špecifického spoločenstva. Jej častými nástrojmi sú dialóg, analýza a rekonštrukcia sociálnych situácií. 

Kurátorka: Eliška Mazalanová

Výstava je součástí:
FOTOGRAF FESTIVAL 2018