Cyklus Jiné světy uvádí na scénu autory, kteří tím či oním způsobem pracují s reflexí nám vzdálených, exotických kultur a obohacují tak škálu středoevropských estetických kódů. Představil se v něm již například malíř amazonské džungle Otto Placht. Termín raku vyjadřuje název pro starobylou japonskou techniku vypalování, haiku označuje tradiční, minimalistickou formu japonského trojverší. V projektu roudnické galerie se společně představí dvě umělkyně různých generací, které dosud zcela nezávisle na sobě nevšedním způsobem pracovaly s odkazy k japonské kultuře. Jana Krejzová, absolventka  Střední průmyslové školy v Bechyni (1979–1983), navštívila na počátku devadesátých let seminář Manchesterské university, kde se věnovala především technologii Raku. Kristýna Šormová, absolventka pražské AVU (ateliér Malba II, 2006–2012) se zúčastnila stáží na Belas Artes da Universidade do Porto (2010) a na Academy of Arts and Design v Jeruzalémě (2011). V roce 2015 představila v Ukradené galerii v Praze cyklus prací na papíře, nesoucí název Haiku. V keramické dílně Jany Krejzové nedaleko Litomyšle vznikají nejčastěji výpalem otevřeným ohněm, nesoucím znaky pradávného rituálu spojujícího člověka se zemí, objekty střídmé krásy. Mají elementární tvar valounů, skořepin, štítů či vln. Povrch je drsný, nepřikrášlený, barvy zemité. Podobně působí i kresby Kristýny Šormové. Papír nese stopy perforace, vyškrabávání, otisků, vrstvení a barevných skvrn. Díla obou umělkyň asociují skryté procesy přírody, k nimž se člověk žijící v době rozkolísaných hodnot stále častěji utíká, aby tak ukotvil svou pozici alespoň ve zdání fundamentálního řádu. Společná instalace otevře prostor pro dialog dvou osobností, dvou médií i dvou kultur.