Ve své intervenci s názvem Inner World přinese Jana Schlosserová jemné zásahy do galerijního prostředí, které odkazují ke každodennosti umělkyně a jejímu přenosu do galerijního prostředí, ale i přímé odkazy na vlastní současný život, jak jej popisuje.

 

V práci Jany Schlosserové se dlouhodobě setkávají dva proudy: odkaz k minimalismu a přímé citace reality s citem pro zvolený – odlišný, nicméně vizuálně podobný – materiál, odpovídající postmoderním sochařským přístupům a reflexi vnitřních světů, odkazující často k populární kultuře, počítačovým hrám, elektronickým hračkám. Je zvláštní pozorovat, že tyto zdánlivě protichůdné tendence (postmoderní minimalismus, relativizující materiál i funkci předmětu) a tvorba osobní mytologie, založené na populárních archetypech, přejímaných z masové produkce a transformovaných přístupem umělkyně, si v práci Jany Schlosserové neprotiřečí, ale navzájem se obohacují.

 

kurátorka: Lucie Nováčková

 

Výstava je součástí občasného cyklu Za bukem.