Tématem je průchodnost dvou extrémů, kdy se z přehnané kvality/vlastnosti stává kvalita/vlastnost opačná.
Přehnaná zábava se stává nudou, přehnaný hluk můžeme po čase vnímat jako klid, přeplněním vzniká prázdno.
Tenká linie, přes kterou se věci lámou, je nejednoznačný moment.
Akci tvoří tři 24 hodinové performance, jejichž obsahem je moje bezprostřední zkušenost a prožívání odehrávající
se v jejich průběhu. Chci pomocí přehnání jednoho (jedné činnosti) směřovat k jejímu opaku.

10.12.2012 v 18 hod – vernisáž
11.12. začátek 3:30 (ráno) – Beze zvyku
13.12. začátek 3:30 (ráno) – Space is only noise If you can see
15.12. začátek 3:30 (ráno) – Šimrání u nosu

Galerie bude otevřena 24 hodin po dobu performance

Jana Stanulová se ve své tvorbě z až sebeanalytické pozice potýká s často náročnými experimenty. Hranice mezi
uzavřenou a soustředěnou prací izolovaného autora a extrovertní scénickou prezentací se v jejím případě do jisté
míry rozplývají. Autorka je v současnosti studentka ateliéru Intermediální konfrontace na pražské VŠUP.