Jaromír Novotný /1974/ svými posledními výstavami prezentuje posun vlastního uvažování směrem od zobrazení nesoucího význam, k významu samotného procesu vzniku obrazu. Na současné malířské scéně evokuje vzácný druh trpělivého badatele na poli samotných základů malby, v současnosti významně zasažené reprodukčními technikami. Opětovným zkoumáním materiálových kvalit barev nebo fotopapírů, či spíše jejich nedostatků a jejich proměnou v novou symptomatickou hodnotu, hledá systém uvnitř své práce i možností 'barvy' v dnešním kontextu.