Linie, křivky, body i plochy sledují horizont krajiny, siluety stromů, kopců a domů tak, jak se proměňují za okénkem vlaku. Rychle načrtnuté linie pak autor převádí do podoby drátů a plechů a konkrétní tvary přepisuje do formy abstraktních prostorových kreseb.

 

kurátorka: Terezie Zemánková