Výstava ve spolupráci s 8SMIČKA – zóna pro umění v rámci doprovodného programu výstavy Vrchovina, krabatina, mrchovina: Solitéři Vysočiny.

 

Díky spolupráci humpolecké 8SMIČKY s NIKOU, malou galerií UMPRUM, můžeme v atypických prostorách výstavního výklenku přivítat instalaci Jaroslavy Strakové, studentky Střední uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě – Heleníně. Jaroslava se ve své práci zabývá konzumem, ne však globálním, ale osobním chtíčem a celospolečenskou nenasytností. Prostřednictvím extrémně předimenzovaného fontu, ilustruje autorka přeplněnost lidských srdcí. Vzniká tak nápis, které není na první pohled jednoduché dešifrovat. Slovo „SPOLYKAT“, nejenže vyvolává pocit nekonečného kynutí, ale samo o sobě je jakýmsi přeneseným symbolem pýchy a úpadku, kterou přináší tato nekonečná snaha všechny a všechno spolykat pro svůj vlastní užitek.

 

kurátorka výstavy: Alice Vítková

Grafika: Vítek Jebavý & Jirka Macků