Večer se všemi a pro všechny, kterým nebyl lhostejný osud chátrající kulturní památky bývalých jatek. Poetická rekapitulace.

 

Od 90. let 20. stol. usilovala odborná veřejnost a několik ostravských iniciativ o záchranu bývalých městských jatek. Na protest proti chátrání památky se pořádaly odborné debaty, happeningy i petice se snahou o dialog s tehdejšími majiteli objektu a vedeními města. Díky tomu se udrželo téma jatek živé, což zásadním způsobem ovlivnilo veřejnou a politickou debatu ve prospěch záchrany jatek. Večerem vás provede Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, který tyto iniciativy „zespodu“ poeticky zrekapituluje. Akci věnuje všem, kteří usilují nebo v budoucnu budou usilovat o záchranu kulturního a industriálního dědictví Ostravy. 

 

kapacita: 50 osob

rezervace: Galerie PLATO 

 

Programu předchází komentované prohlídky v 15:00 a 17:00 s historiky, památkáři a členy okrašlovacího spolku Romanou Rosovou a Martinem Strakošem.