Zveme na panelovou diskuzi doktorandů FaVU, která se odehraje formou online chatu na platformě Discord. Návštěvníci či čtenáři budou moci v jednom ze dvou kanálů diskuzi sledovat, v druhém odděleném kanálu pak také sami pokládat dotazy diskutujícím doktorandům.

 

Diskutující:

Dragana Zarevska

Palo Fabuš

Tomáš Moravanský

Andreas Gajdošík

 

Výchozím tématem diskuze Je Theodore Twombly (stále) jednorozměrný? odkazujeme na knihu Jednorozměrný člověk Herberta Marcuseho z roku 1964 a romantický sci-fi film Her z roku 2013. Důležitým pojítkem mezi těmito dvěma díly je právě role člověka, technologie a jejich již veskrze dlouho problematický vztah. V obou případech díla z různých úhlů pohledu reflektují tuto skutečnost. Lze ještě měřit realitu ve filmu Her měřítky Jednorozměrného člověka? Co by řekl Marcuse na milostný vztah s AI? Je Theodore jednorozměrnou figurkou v naoko pozitivním světě, který je ovládán nějakou vyšší mocí? Kdo nebo co to ale je?

 

Diskuze je doprovodnou událostí druhého čísla časopisu Bublina s názvem Žít fikci. To si můžete prohlédnout a přečíst zde: http://bublina.favu.vut.cz/