Adriena Šimotová (1926–2014) byla výrazná představitelka umělecké generace šedesátých let, která se proslavila svým neotřelým přístupem k papíru. Podílela se na výzdobě československého pavilonu na Expu 58, po roce 1989 vyučovala na umělecké akademii v Salzburku. Prezentace připomene tvorbu umělkyně úzce související s jejím životním osudem. Promítá do ní zkušenosti, radosti, ale i bolest a prožité tragédie. O díle náležícím k cyklu „Dotyky věcí“, které osciluje mezi kresbou a objektem, mezi pamětí a přítomností a nese stopu důvěrného soužití s člověkem, promluví Marcela Štýbrová.

V cyklu "Jedno dílo / jeden svět" je každou první středu v měsíci představeno vždy jedno významné dílo ze sbírek galerie. Diváci, kteří navštíví Masné krámy, mohou kromě aktuální výstavy spatřit i jeden vybraný exponát ze sbírek galerie, umístěný ve střední lodi. V 17 hodin pak zájemcům dílo představí kurátoři galerie a seznámí je s jeho příběhem a významem. Na výstavách "Jedno dílo / jeden svět" se pravidelně střídají příklady moderního i starého umění, umělci celorepublikového významu i regionální osobnosti, obrazy, plastiky i architektury.