Na květnové výstavě programu Jedno dílo / jeden svět představí Západočeská galerie v Plzni obraz významného malíře meziválečné avantgardy Josefa Šímy. Na konci 20. let Josef Šíma vytvořil několik imaginativních krajin nazvaných Bouře a Mlno. O tom, co stálo za vznikem maleb s tímto zvláštním názvem, se dozvíte v 17 hodin v přednášce kurátorky Západočeské galerie v Plzni Petry Kočové.

Z důvodu instalace připravované výstavy bude dílo po celý den vystaveno mimořádně nikoli v Masných krámech, ale ve výstavní síni „13“.