V cyklu Jedno dílo / jeden svět a v kontextu probíhající výstavy Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách představí Západočeská galerie v Plzni divákům zajímavý obraz Sv. Josef s Ježíškem ze sbírky starého umění, který byl připisován ruce a později dílně Petra Brandla. O tom, jak se toto dílo dostalo do sbírek galerie a jaký je jeho skutečný vztah k tvorbě nejvýznamnějšího českého barokního malíře, promluví Petr Jindra, který se rovněž zamyslí nad dobovým přístupem k námětu obrazu v souvislosti s adventním časem a blížícími se vánočními svátky.

V cyklu "Jedno dílo / jeden svět" je každou první středu v měsíci představeno vždy jedno významné dílo ze sbírek galerie. Diváci, kteří navštíví Masné krámy, mohou kromě aktuální výstavy spatřit i jeden vybraný exponát ze sbírek galerie, umístěný ve střední lodi. V 17 hodin pak zájemcům dílo představí kurátoři galerie a seznámí je s jeho příběhem a významem. Na výstavách "Jedno dílo / jeden svět" se pravidelně střídají příklady moderního i starého umění, umělci celorepublikového významu i regionální osobnosti, obrazy, plastiky i architektury.