Nejmladší, avšak největší synagogální stavba v Praze byla zbudovaná architektem W.Stiassnym roku 1905 – 1906 v pseudomaurském slohu. Je náhradou za Cikánovu, Velkodvorskou a Novou synagogu, které byly zbořeny při asanaci Židovského Města. . Průčelí budovy je charakteristické mohutným obloukem s velkým rozetovým oknem, v němž je šesticípá Davidova hvězda. Střed západního průčelí zdobí český a hebrejský nápis: ?Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví. Což nemáme všichni jednoho otce ? Což nás nestvořil jediný Bůh ?? Po obou stranách vchodu jsou dvě věže. Původní název pro Jeruzalémskou synagogu zněl Jubilejní synagoga a odkazoval k padesátému výročí nástupu Franze Josefa na trůn. Pro Židy znamenalo těchto 50 let období relativního klidu a prosperity, proto tehdy existovalo mnoho staveb, které nesly toto označení. Své jméno má nakonec od místa, kde stojí – od Jeruzalémské ulice. Skutečnost rovněž poněkud paradoxní, protože ulice je pojmenována podle křesťanské kaple, která stávala na hřbitově u sv. Jindřicha již někdy ve 14. století, na počest vojů, které odcházely bojovat do Palestiny. Synagoga dodnes slouží k bohoslužbám.